Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania;
Powiązania z EKK:
  • ET2A_W06
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania układów wysokiej częstotliwości, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, negatywnych skutków oddziaływania fal elektromagnetycznych i sygnałów zakłócających na częstotliwościach radiowych;
  • ES2A_W06
    has an ordered knowledge of high frequency design methods, electromagnetic compatibility, the negative effects of electromagnetic waves and signals interfering radio frequency