Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Efekt kształcenia:
Rozumie zasady programowania sieciowego
Powiązania z EKK:
  • ET2A_U13
    potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej;
  • ES2A_U13
    can choose the appropriate encoding, compression, and encryption techniques adequate to the particular system of data transmission or telecommunication network