Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elektronika spinowa
Efekt kształcenia:
Student umie integrować odpowiednie prawa i zasady poznane na wykładzie oraz pozyskane z literatury, potrafi dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;