Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektronika spinowa
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki i inżynierii materiałowej potrzebną do projektowania i wytwarzania nanourządzeń: elektroniki spinowej.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
  • ET1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;