Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
MPLS Networks
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about MPLS traffic engineering mechanisms as well as quality and resilience ones.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W09
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
  • ET1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;