Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i aplikacji webowych
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W05
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych języków i technik programowania.
  • IN1A_W06
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów.