Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia i audytu polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W13
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych.