Dane EK modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W08
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa.
  • IN1A_W13
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych.
  • IN1A_W14
    Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.