Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić test penetracyjny bezpieczeństwa systemu informatycznego
Powiązania z EKK:
  • IN1A_U09
    Posługuje się technikami i językami programowania wysokiego i niskiego poziomu.
  • IN1A_U17
    Potrafi porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.