Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Efekt kształcenia:
Potrafi skonfigurować bezpieczne środowisko udostępniania usług sieciowych i webowych
Powiązania z EKK:
  • IN1A_U11
    Potrafi zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań.
  • IN1A_U14
    Potrafi ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji.