Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi podać przykładowe współczesne algorytmy kryptograficzne oraz zna różnice między szyframi symetrycznymi, szyframi asymetrycznymi i funkcjami skrótu
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania: 1) działania obwodów elektrycznych oraz elementów i układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) działania urządzeń sieciowych; 3) algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) technik kodowania, modulacji i szyfrowania informacji; 5) sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
  • TE1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury komputerów, systemów operacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym prowadzenia symulacji i projektowania systemów i sieci teleinformatycznych;
  • TE1A_W19
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci teleinformatycznych i technik zabezpieczania transmisji danych;