Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi zbudować wirtualną sieć prywatną (VPN) w celu ochrony danych cyfrowych
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U11
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
  • TE1A_U12
    potrafi zarządzać i organizować zasoby danych, projektować i konfigurować systemy ochrony i bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach teleinformatycznych;