Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować poznane metody i algorytmy do analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz proponować nowe rozwiązania.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U08
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
  • TE1A_U09
    potrafi projektować elementy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i systemów przetwarzania informacji i sygnałów;