Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu nowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów i ich coraz szerszych zastosowań.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;