Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie działanie podstawowych algorytmów wykorzystywanych w analizie (np. częstotliwościowej) i przetwarzaniu (np. filtracji) sygnałów telekomunikacyjnych
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania: 1) działania obwodów elektrycznych oraz elementów i układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) działania urządzeń sieciowych; 3) algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) technik kodowania, modulacji i szyfrowania informacji; 5) sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
  • TE1A_W05
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów i telekomunikacji cyfrowej;