Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów WEAIiIB-IT-AR
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a  także przygotowania i  wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego