Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów WEAIiIB-IT-AR
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a  także przygotowania i  wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego