Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika cyfrowa
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów cyfrowych takich jak pamięci czy też układy programowalne.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W20
    ma elementarną wiedzę z zakresu układów elektronicznych i cyfrowych, elementów półprzewodnikowych i techniki mikroprocesorowej;