Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technika cyfrowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować, przeprowadzić symulację podstawowych układów cyfrowych, zbudować, uruchomić i przetestować zaprojektowany układ cyfrowy
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U09
    potrafi projektować elementy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych i systemów przetwarzania informacji i sygnałów;
  • TE1A_U17
    potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych, radiowych i optycznych charakteryzujących urządzenia i sieci teleinformatyczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;