Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technika cyfrowa
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać poznane metody projektowania układów cyfrowych a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania cyfrowych układów elektronicznych
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów sieci teleinformatycznych i systemów przetwarzania danych;