Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe metody i usługi ochrony danych
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W04
    zna i rozumie zasady przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, techniki kodowania, modulacji i kryptografii;
  • TE1A_W19
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci teleinformatycznych i technik zabezpieczania transmisji danych;