Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu kryptografii
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania: 1) działania obwodów elektrycznych oraz elementów i układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) działania urządzeń sieciowych; 3) algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) technik kodowania, modulacji i szyfrowania informacji; 5) sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
  • TE1A_W04
    zna i rozumie zasady przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, techniki kodowania, modulacji i kryptografii;
  • TE1A_W19
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci teleinformatycznych i technik zabezpieczania transmisji danych;