Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać algorytm kryptograficzny adekwatny do żądanego poziomu bezpieczeństwa, zasobów i wydajności
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U12
    potrafi zarządzać i organizować zasoby danych, projektować i konfigurować systemy ochrony i bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach teleinformatycznych;
  • TE1A_U14
    potrafi porównać rozwiązania projektowe urządzeń teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);