Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować politykę bezpieczeństwa dla typowego systemu teleinformatycznego
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • TE1A_U12
    potrafi zarządzać i organizować zasoby danych, projektować i konfigurować systemy ochrony i bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach teleinformatycznych;
  • TE1A_U22
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów sieci i systemów teleinformatycznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne;