Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Efekt kształcenia:
Orientuje się we współczesnych rozwiązaniach ochrony danych i może ocenić ich przydatność oraz wybrać rozwiązanie adekwatne do konkretnego systemu
Powiązania z EKK:
  • TE1A_K06
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć telekomunikacji, informatyki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;