Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W08
  ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • EL1A_W19
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
 • ES1A_W08
  owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;
 • EL1A_W19
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym;
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;