Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie internetowe w biznesie
Efekt kształcenia:
Umie pracować w grupie nad przygotowaniem projektu i wykonaniem aplikacji internetowej
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie