Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analogowe układy elektroniczne 2
Efekt kształcenia:
Student zna zasady projektowania i analizy analogowych układów elektronicznych
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W12
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych;
 • ET1A_W15
  zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ES1A_W12
  has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;
 • ES1A_W15
  knows and understands the construction and manufacturing processes of: integrated circuits and microsystems, simple electronic devices, computer and telecommunications networks;