Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Optoelektronika
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji;
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W03
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji; posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci optycznych;
  • ES1A_W03
    has an ordered and a theoretical knowledge of the fotonic, including the knowledge necessary for understanding the physical bases of telecommunication optical systems, optical recording and information processing; has knowledge of the functioning of optical networks;