Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rachunkowość komputerowa
Efekt kształcenia:
Potrafi obsługiwać aplikacje finansowo-księgowe oraz posiada umiejętność zarządzania systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U16
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją