Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rachunkowość komputerowa
Efekt kształcenia:
Zna rolę rachunkowości w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy