Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing przemysłowy
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z marketingiem
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W08
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze