Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Marketing przemysłowy
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie elementy marketingowe stosowane na rynku dóbr i usług przemysłowych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W08
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze