Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Marketing przemysłowy
Efekt kształcenia:
Umie zanalizować oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych zjawisk na rynku produktów przemysłowych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie