Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Marketing przemysłowy
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać odpowiednie techniki do tworzenia strategii istnienia przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług przemysłowych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • AR2A_U03
    potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników