Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zintegrowane systemy sterowania
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie główne technologie wykorzystywane w systemach sterowania, w tym technologie transmisji danych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania, w tym systemów bazodanowych i serwisów internetowych.
  • AR2A_W13
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki.