Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zintegrowane systemy sterowania
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady współpracy sprzętowych oraz programowych elementów systemów automatyki oraz wie, co oznacza pojęcie integracji w automatyce
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W04
    Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania systemów sterowania