Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane systemy sterowania
Efekt kształcenia:
Potrafi praktycznie skonfigurować sprzętowe oraz programowe elementy systemu sterowania w sposób umożliwiający ich integrację
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie