Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane systemy sterowania
Efekt kształcenia:
Potrafi praktycznie zaprojektować i zaimplementować prosty system pomiarowo-sterujący
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U12
    potrafi projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania.
  • AR2A_U18
    potrafi zaproponować ulepszenia i modyfikacje istniejących rozwiązań układów i systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki