Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane systemy sterowania
Efekt kształcenia:
Zna rolę systemów sterowania oraz istotną rolę integracji w kontekście aktualnego stanu techniki
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U12
    potrafi projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania.