Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie Sterowników PLC
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i zasad programowania systemów PLC zgodnie z wymaganiami normy IEC 61131, obejmującą znajomość modelu oprogramowania PLC, typów danych i zmiennych, metod wymiany danych oraz elementów organizacyjnych oprogramowania.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania, w tym systemów bazodanowych i serwisów internetowych.
  • AR2A_W14
    Ma wiedzę z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych, w tym wiedzę w zakresie modeli matematycznych i algorytmów rozwiązywania problemów zarządzania i sterowania oraz metodologii rozwoju systemów informatycznych. Rozumie role i zna przeznaczenie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem
  • AR2A_W15
    Ma wiedzę z zakresu tworzenia i rozbudowy systemów informatycznych, w tym technik i narzędzi informatycznych służących do tworzenia systemów bazodanowych i serwisów internetowych