Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie Sterowników PLC
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać wyboru elementów oprogramowania i języka do realizacji określonego algorytmu na wybranej platformie PLC.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • AR2A_U07
    Potrafi skonstruować i zaprogramować złożony cyfrowy układ elektroniczny dedykowany do sterowania, nadzoru lub diagnostyki
  • AR2A_U13
    potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.