Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie Sterowników PLC
Efekt kształcenia:
Potrafi oszacować spełnienie wymagań czasu rzeczywistego podczas pracy sterownika PLC pracującego w określonej konfiguracji i na określonych typach danych.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U07
    Potrafi skonstruować i zaprogramować złożony cyfrowy układ elektroniczny dedykowany do sterowania, nadzoru lub diagnostyki
  • AR2A_U08
    potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, parametry działania, stopień nowoczesności, szybkość działania, poziom obsługi serwisowej, czasochłonność, koszt budowy i utrzymania w ruchu itp.)
  • AR2A_U13
    potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.