Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analogue Electronic Circuits 1
Efekt kształcenia:
Student knows basic bipolar and CMOS circuit implementations of most important functional blocks
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W16
  zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ES1A_W16
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;