Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analogue Electronic Circuits 1
Efekt kształcenia:
Student can design analog electronic circuit using appropriate methods, techniques and tools.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U16
    potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
  • ES1A_U16
    develops analog and digital systems (also in the combined version), electronic and telecommunications systems, taking into account the specific commercial and economic criteria, using appropriate methods, techniques and tools;