Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analogue Electronic Circuits 1
Efekt kształcenia:
Student can utilize circuit implementations of analog blocks with taking into account performance and non-technical (eg. costs) issues.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U09
    potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
  • ES1A_U09
    can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);