Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy informatyczne w produkcji
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe typy organizacji produkcji, podstawowe problemy zarządzania produkcją i logistyką wraz z algorytmami ich rozwiązywania
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W08
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze
  • AR2A_W14
    Ma wiedzę z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych, w tym wiedzę w zakresie modeli matematycznych i algorytmów rozwiązywania problemów zarządzania i sterowania oraz metodologii rozwoju systemów informatycznych. Rozumie role i zna przeznaczenie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem