Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy informatyczne w produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi stworzyć plan przedsięwzięcia i opracować dokumentację realizacji.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
  • AR2A_U17
    Potrafi sformułować i rozwiązać złożony problem z zakresu optymalizacji ciągłej lub dyskretnej