Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy informatyczne w produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi obsługiwać i administrować złożonym systemem informatycznym do zarządzania.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
  • AR2A_U16
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)