Dane EK modułowego:
Kod:
M_U008
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy informatyczne w produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi importować dane do systemu SAP, zna i rozumie pojęcie danych podstawowych.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U13
    potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją